Menu

Aalborg Portal

Din lokale indgang til nettet

Aalborg Kommunes landdistriktsudvikling 
www.aalborg.dk/om ... 
Udvikling i Aalborg Kommunes landdistrikt 
www.facebook.com/landdistrikt

LAK Aalborg  
Landdistriktsforeningerne i Aalborg Kommune
www.lakaalborg.dk
LAK Aalborg nyheder
www.lakaalborg.dk/sidste-nyt
www.facebook.com/lakaalborg

Landsbyer

Landsbyer nord for fjorden
Ajstrup  
Hvorupgaard  
Vester Halne  
Milbakken  
Vejlen  
Torpet 
Øster Hassing  
Holtet 
Gåser 

Landsbyer syd for fjorden
St Restrup 
Restrup Enge  
Tostrup 
Nyrup 
Gl Drastrup 
Egholm by 
Barmer  
Vokslev 
Staun 
St Ajstrup 
Lundby 
Halkær 
Skørbæk  
Ejdrup  
Romdrup 
Volsted 
Gunderup 
Dall  
Oppelstrup 
Haals  
Tonderup  
Mjels 
Lundby 
Skovstrup  
Lillevorde 
Egense 
Dokkedal 
Gudum  
Gudumlund 
Komdrup 
Kærsholm 
Sejlflod 

www.byplanlab.dk ... pdf 

Landdistrikter

Byer og landsbyer i Aalborg Kommune 
Der er 83 byer i Aalborg Kommune (inkl. Aalborg og Nørresundby). Der er 11 store byer, som ligger i en cirkel omkring Aalborg og 72 mindre oplands- og landsbyer.
...  der er 11 mindre byer med særlige by potentialer. ...  i disse 11 byer skal man lave en central bymidte. 
By- og Landskabsforvaltningen og Landdistriktsgruppen. Befolkningsprognoser og tallene er nogenlunde jævn i hele kommunen. 
Succeskriterier: Tilfredshed hos borgerne med hvor de bor, mm.  
Alicja Jolanta Sørensen, Aalborg Universitet projektrapport 2017.  
www.projekter.aau.dk/projekte ... pdf 

Mellemzone (rural-urban fringe) 
Ifølge Baker er den såkaldte mellemzone påvirket af fire vigtige faktorer: landbrugspolitik, regional planlægning, den urbane økonomi og landbrugsøkonomien.
(Baker et al., 1996) Disse illustrerer følgende diagram (figur 12.) Ifølge dette diagram, jo stærkere bycentrets økonomien og indflydelse er, jo svagere er landbrugspolitik og fysisk planlægning for landdistrikterne. 
Her: Alicja Jolanta Sørensen, Aalborg Universitet projektrapport 2017.  
www.projekter.aau.dk/projekte ... pdf 

Referencer 

Center for Landdistriktsforskning - CLF  
www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_clf_centerlanddistriktsforskning
Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling, Jens Fyhn Lykke Sørensen 2014
... De danske landdistrikter har i stigende grad været ramt af en række indbyrdes forbundne problemer gennem de seneste årtier som fx befolkningstilbagegang, tab af arbejdspladser og en nedgang i adgangen til offentlige serviceydelser (Jensen, 2010; Gottschalk m.fl., 2007; Svendsen, 2013; Sørensen, 2013).
www.livogland.dk/sites ... pdf  

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter  

The Rural-Urban Fringe  
The rural-urban fringe is the boundary zone outside the urban area proper where rural and urban land uses intermix.
Baker et al. (1996). GEOCASES: Accest to Geographical Case Studies for A level. The Rural-Urban Fringe.
www.geocases.co.uk/sample/urban1.htm på archive.org ... 

Landdistrikter og bycentre 
Kommunal planlægning for udvikling i landdistrikter i relation til de store bycentre.
Alicja Jolanta Sørensen, Aalborg Universitet projektrapport 2017.  
www.projekter.aau.dk/projekte ... pdf 

Tænketanken URBAN -  formand Niels Bjørn
Landdistriktsudvikling der virker III: Det der ikke virker 
www.vimeo.com/144593918
www.t-urban.dk/landdistriktsudvikling-der-virker

Andersen, H. T., Larsen, J. N., Haldrup, K., Hansen, A. R., Jacobsen, M. H., & Jensen, J. O. (2014).
Boligmarkedet uden for de store byer. Analyse. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Arler, F., Jørgensen, M. S., Galland, D., & Sørensen, E. M. (2015). Planlovens moderne historie - Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark. Fonden Teknologirådet.

Hausenberg, Skou, K., & Hansen, S. S. (26. juni 2008). Hvad er landdistrikternes rolle i det urbaniserede videnssamfund? Byplan, Mulighedernes Land

Hvid, M. (1. oktober 2015). Landdistrikter i ny form i 2016. Hentet fra http://www.landliv.dk/landdistrikteri-ny-form-i-2016/

Jensen, J. B. (november 2016). Fremtidens landsbyer formes af tidsånden, en ny decentralisering og ændrede flyttemønstre.
Futuriblerne – tidsskrift om samfundsforhold, s. 38-42.
www.artikelbibliotek.fremtidsforskning.dk ... pdf

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. (2012). Udvikling af landsbyer - en værktøjskasse 2012. 

Møller, J. (november 2016). Udfordringer og mulige løsninger for fremtidens landsbyer.
Futuriblerne – tidsskrift om samfundsforhold, s. 21-31.
www.artikelbibliotek.fremtidsforskning.dk ... pdf

Pindstrup, P. (6. april 2017). Landdistriktskonsulent hos AAlborg Kommune. (A. Sørensen, Interviewer). 
Alicja Jolanta Sørensen, Aalborg Universitet projektrapport 2017. 
www.projekter.aau.dk/projekte ... pdf 

Region Nordjylland. (2009). Landdistrikter i Nordjylland -tal, tendenser og eksempler.

Aalborg Kommue [1]. (2014). Landdistriktspolitk 2014-2018. Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Aalborg Kommune [2]. (2008). Byrapporten - byer under 200 indbyggere. Hentet fra Plan09 - Nye Byroller 2008:
www.byplanlab.dk/plan09 ....pdf 

Aalborg Kommune [3]. (2008). Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg
Kommune. Hentet fra http://www.aalborg.dk/media/911962/plan-09-byrapporten-for-byer-over200-indb-15-mb-.pdf

 

 

Landdistrikternes Fællesråd 
www.landdistrikterne.dk